Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. GartnarChevronRight
  4. Arbeidsoppgåvene til gartnarenChevronRight
  5. TomathaustingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Forelesning og presentasjon

Tomathausting

Når tomatane er mogne, skal dei haustast. Dersom det går lang tid før tomatane er ute hos forbrukarane, må dei haustast tidleg i mogningsprosessen.

Læringsressursar

Arbeidsoppgåvene til gartnaren