Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. GartnarChevronRight
  5. Gartnar – næring og utdanningChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Gartnar – næring og utdanning

I dette emnet lærer du om kva slags utdanning ein gartnar har. Emnet handlar om kva gartnaryrket inneber, og kva slags vidareutdanning du kan ta etter vidaregåande skule. Gartnaren møter utfordringar knytte til berekraftig ressursforvaltning, miljøvennleg produksjon, matvarekvalitet og sertifisering i ein nasjonal og internasjonal marknad.

Gartner høster grønnsaker i drivhus. Foto.

Læringsressursar

Gartnar – næring og utdanning

SubjectEmne

Fagstoff