1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AnleggsgartnarChevronRight
  5. Anleggsgartnaren – nyanleggChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Anleggsgartnaren – nyanlegg

Parkar, hageanlegg, idrettsanlegg, kyrkjegardar, gågater, lekeområde og uteområde ved bustader eller offentlege bygg er døme på nyanlegg som anleggsgartnaren jobbar med. Grøne tak vert meir og meir vanleg. I dette emnet lærer du om nokre av dei arbeidsoppgåvene som er knytte til etablering av nye uteanlegg.

Legging av belegningsstein. Foto.

Læringsressursar

Anleggsgartnaren – nyanlegg