Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AnleggsgartnarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Anleggsgartnar

Anleggsgartnaren jobbar med utforminga og skjøtselen av omgivnadene våre ute. Dette emnet gir eit innblikk i anleggsgartnarbransjen og dei arbeidsoppgåvene ein anleggsgartnar har. Anleggsgartnaren treng kunnskapar både om biologi og teknikk, og har eit aktivt og variert arbeid utandørs.

Nærbilde av hånd til en landskapsarkitekt som tegner. Foto.

Emner

Anleggsgartnar

  • Anleggsgartnaren jobbar både med nyanlegg og med drift og vedlikehald av eksisterande uteområde. I dette emnet lærer du om utdanninga og anleggsgartnarbransjen.

  • Hageanlegg, idrettsanlegg, kyrkjegardar, gågater, lekeområde og uteområde ved offentlege bygg er døme på nyanlegg som anleggsgartnaren jobbar med.

  • Anleggsgartnarar utfører arbeidsoppgåver knytte til skjøtsel og vedlikehald på uteanlegg. I dette emnet vert du kjend med nokre av desse oppgåvene.