Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. ReindriftChevronRight
  5. Reinen – ein mangfaldig ressursChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Reinen – ein mangfaldig ressurs

Reindriftssamane har lange tradisjonar for å utnytta heile reinsdyret til mat, klede og nyttegjenstandar. I dette emnet lærer du om produkt som kan skapast med utgangspunkt i reindrifta. Det er mykje meir enn berre kjøt og skinn. Reinen er ein allsidig ressurs.

Skaller på reinsdyrskinn. Foto.

Læringsressursar

Reinen – ein mangfaldig ressurs

SubjectEmne

Fagstoff