Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. ReindriftChevronRight
 5. Reinens biologiChevronRight
 6. Kahoot: Kva et reinen?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Spill

Kahoot: Kva et reinen?

Ein kahoot er eit nettbasert verktøy som gjer det enkelt å laga og gjennomføra klassequizar. Her er ein kahoot der de kan testa kunnskapane dykkar om kva reinen et.

Rett og galt oppgavebilde. Foto

Slik gjer du det:

 • Den som styrer kahooten, opnar lenkja til kahooten nedanfor på storskjerm.
 • Etter få sekund dukkar det opp ein PIN-kode.
 • Deltakarane opnar nettsida Kahoot.it
 • Deltakarane skriv inn PIN-koden og vel sjølve eit kallenamn.
 • Så er det berre å gå i gang. Køyr kahoot!

Tid

Ein kahoot kan gjennomførast på mellom 10 og 15 minutt.

Ressursar

Den som styrer quizen, må kunna visa spørsmåla og resultata på ein storskjerm eller ei interaktiv tavle.

Deltakarane kan svara ved hjelp av PC, nettbrett eller mobiltelefon.

Læringsressursar

Reinens biologi