Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. ReindriftChevronRight
  5. Reinens biologiChevronRight
  6. Slik skildrar reindriftssamane reinenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Slik skildrar reindriftssamane reinen

Reindriftssamane har mange ulike namn på reinen alt etter alder og kjønn. Her er ei oversikt over dei nordsamiske og sørsamiske fagomgrepa.

Reineieren passer på. Foto.
Reineigaren med flokken sin

På samisk finst det mange namn som skildrar alderen og kjønnet på reinen i flokken. For eksempel vert ein reinkalv kalla miessi/miesse. Ein hannrein som er 1,5 år gammal, vert kalla varit/horhtje, og ein 1–1,5 år gammal horein vert kalla vuonjal/voenjele. Eit anna eksempel er når ein horein på 2–2,5 år skiftar namn frå čoavjjet (hodyr som har kalv i magen) til áldu/aaltoe når kalven er fødd. Áldu er ei nemning for både mora og kalven.

Ordliste

Alderen på reinen

Hannrein

nordsamisk sørsamisk
0–neste mai miessi (kalv)
varis miessi
miesie
urries-miesie
1 år čearpmat (kalv som har «levd» hele vinteren) horhtje
1,5–2 varit vueperes sarva
2,5–3 vuobirs, vuorsu
3,5–4 gottos
heargi <-> spáillit
girrehke
4,5–5 goasohas
heargi<-> spáillit
guesehke
5,5–6 máhkanas heargi<-> spáillit maakenåhkoe
6–6,5 heargi<-> spáillit
6,5

nammaláhpat
heargi<-> spáillit

nommelaehpije

Alderen på reinen

Horein

nordsamisk sørsamisk
0–neste mai miessi (kalv)
njiŋŋelas miessi
miesie
minngeles-miesie
1 år čearpmat voenjele
1,5–2 vuonjal
vuonjal-áldu
voenjele aaltoe
2,5–3 áldu <->rotnu
3,5–4 áldu <->rotnu rotnoe
4,5–5 áldu <->rotnu runtnetje – råtnoe
5,5–6 áldu <->rotnu
6–6,5 áldu <->rotnu
6,5 áldu <->rotnu

Læringsressursar

Reinens biologi

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter