Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. ReindriftChevronRight
  4. Om reinen – boazuChevronRight
  5. Kva kan du om reinens biologi?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kva kan du om reinens biologi?

Vi har både villrein og tamrein i Noreg. Veit du korleis dei lever? Test deg sjølv!

Læringsressursar

Om reinen – boazu

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter