Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. ReindriftChevronRight
  5. Reinens biologiChevronRight
  6. Kva kan du om reinens biologi?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kva kan du om reinens biologi?

Vi har både villrein og tamrein i Noreg. Veit du korleis dei lever? Test deg sjølv!

Læringsressursar

Reinens biologi

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter