Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. ReindriftChevronRight
  5. ReindriftsnæringaChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Reindriftsnæringa

Det er om lag 900 årsverk knytte til reindrifta i Noreg. Hovudregelen er at det er den samiske befolkninga som har rett til å ha rein i reinbeiteområda. I dette emnet lærer du fakta om reindriftsnæringa, om reindrift gjennom åtte årstider og om miljømessige konsekvensar for reindriftsnæringa.

Sortering av reinsdyr der slaktedyrene velges ut. Foto.

Læringsressursar

Reindriftsnæringa