Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. ReindriftChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Reindrift

Reinsdyr har vore ein viktig naturressurs heilt sidan istida. Reindriftsnæringa har lange tradisjonar. Dette emnet handlar om reindrifta og korleis næringa vert driven i dag. Du lærer om reinsdyret og arbeidsoppgåvene til den som driv med rein.

Helleristninger som viser en jeger som jakter på reinsdyr. Foto.

Emner

Reindrift

  • I dette emnet lærer du fakta om reindriftsnæringa, om reindrift gjennom åtte årstider og om miljømessige konsekvensar for reindriftsnæringa.

  • Reinens biologi

    I dette emnet lærer du om tamrein og villrein, om åtferda til reinen, forplanting og ernæring. Du lærer også om ord og uttrykk som samane har om reinen.

  • Dette emnet handlar om ulike arbeidsoppgåver knytte til reindrifta: merking, gjeting og flytting av flokken. Du lærer også samiske ord knytte til drifta.

  • Reindriftssamane har tradisjonar for å utnytta heile reinsdyret til mat, klede og nyttegjenstandar. I dette emnet lærer du om produkta frå reindrifta.