Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. ReindriftChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Reindrift

Reinsdyr har vore ein viktig naturressurs heilt sidan istida. Reindriftsnæringa har lange tradisjonar. Dette emnet handlar om reindrifta og korleis næringa vert driven i dag. Du lærer om reinsdyret og arbeidsoppgåvene til den som driv med rein.

Helleristningar som viser ein jegar som jaktar på reinsdyr. Foto.

Emne

Reindrift

  • I dette emnet lærer du om tamrein og villrein og om åtferda til reinen, forplanting og ernæring. Emnet handlar òg om ord og uttrykk samane nyttar om rein.

  • Dette emna handlar om ulike arbeidsoppgåver knytt til rein: merking, gjeting og flytting av flokken. Du lærer òg samiske ord knytte til drifta.