Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Bygningar, motorar, maskiner og reiskapChevronRight
  4. Motorsaga – bruk og vedlikehaldChevronRight
  5. Hjelpemiddel i hogstenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hjelpemiddel i hogsten

Her kan du lesa om dei ulike hjelpemidla du kan få bruk for når du driv tømmerhogst.

Læringsressursar

Motorsaga – bruk og vedlikehald