Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. SkogbrukChevronRight
  5. Motorsaga – bruk og vedlikehaldChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Motorsaga – bruk og vedlikehald

Det meste av tømmeret som vert avverka i Noreg, vert felt med hogstmaskin. Motorsaga er likevel framleis ein viktig og nødvendig arbeidsreiskap. I dette emnet lærer du om vedlikehald av motorsaga og korleis du bruker saga på ein trygg måte.

Skogsarbeider som feller et tre. Foto
Skogsarbeidar som feller eit tre

Læringsressursar

Motorsaga – bruk og vedlikehald