Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. SkogbrukChevronRight
  5. Arbeidsoppgåvene til skogbrukarenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Arbeidsoppgåvene til skogbrukaren

Skogbruket er ei næring som tenkjer langsiktig. Det tek mange år frå eit tre vert planta til det kan hoggast. Undervegs kan vi stella skogen for å oppnå betre kvalitet og økonomisk utbyte. I dette emnet lærer du om korleis vi skal skjøtta skogen gjennom livsløpet til eit tre – frå det spirer til det vert hausta.

Skogsmaskin i arbeid. Foto.

Læringsressursar

Arbeidsoppgåvene til skogbrukaren