1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. SkogbrukChevronRight
  5. Måling av tømmer og skogChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Måling av tømmer og skog

Når vi planlegg og gjennomfører arbeid i skogen, må vi gjera ulike registreringar og målingar – for eksempel å berekna volumet på ein tømmerstokk eller å måla høgda på eit tre. I dette emnet lærer du korleis du bruker matematikk i skogen.

Nummererte tømmerstokker stablet opp i tømmerlunne klar for uttransport. Foto.

Læringsressursar

Måling av tømmer og skog