Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. SkogbrukChevronRight
  4. Biologisk mangfald i skogenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Biologisk mangfald i skogen

Det finst ca. 22 000 plante- og dyreartar knytte til skogareala i Noreg. I dette emnet lærer du om nokre av dei artane som finst i skogen. Kva er biologisk mangfald, og kvifor skal vi ta omsyn til det biologiske mangfaldet i skogen? Korleis kan vi ta vare på ulike artar og samtidig drive skogbruk?

Nøtteskrike sit på ein morken stubbe i gamal barskog. Foto.
Nøtteskrike

Læringsressursar

Biologisk mangfald i skogen