Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. SkogbrukChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Skogbruk

Nesten 40 prosent av landarealet i Noreg er dekt av skog. Årleg vert rundt 10 millionar kubikkmeter tømmer hogt. I dette emnet lærer du om skogbruksnæringa. Moderne skogbruk er mekanisert, og mykje arbeid vert utført med avanserte maskiner. Ein skogbrukar treng også gode kunnskapar om det biologiske mangfaldet i skogen.

Ung granskog i Randaberg i Stryn, Sogn og Fjordane. Foto.

Emner

Skogbruk

 • Biologisk mangfald i skogen

  Kva er biologisk mangfald, og kvifor skal vi ta omsyn til det biologiske mangfaldet? Korleis kan vi ta vare på ulike artar?

 • Måling av tømmer og skog

  Når vi planlegg og gjennomfører arbeid i skogen, må vi gjera ulike registreringar og målingar.

 • Arbeidsoppgåvene til skogbrukaren

  I dette emnet lærer du om korleis skogen skal skjøttast gjennom livsløpet til eit tre – frå treet spirer til det vert hausta.