Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. SmådyrChevronRight
 5. HundChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hund

Vi reknar med at hunden har levd blant oss menneska i rundt 50 000 år. Truleg vart hundane tidleg brukte som vakthundar. Først mange tusen år seinare vart dei avla fram til for eksempel jakthundar og gjetarhundar.

Det vitskaplege namnet på hunden er Canis lupus familiaris. Det er forskjellige teoriar om korleis hunden kom til Noreg. Ein teori går ut på at hunden følgde med menneska under folkevandring etter siste istida.

Vi begynte tidleg å avla på bestemte brukseigenskapar her i Noreg. Enkelte rasar reknar vi derfor som norske. Dei mest kjende norske hunderasane er

 • norsk elghund
 • norsk buhund
 • norsk lundehund

Her i landet er hunden som oftast selskapsdyr. Men dei eigenskapane hunden har, er også viktig i andre samanhengar:

Frivillige aktivitetar

 • søk etter sakna personar (redningshund)
 • søk etter skadeskote/skadd vilt
 • lavinehund
 • ravinehund
 • kadaverhund (døde dyr og menneske)
 • minehund

Brukshund

 • gjeting av sau

Rekreasjon/interesse

 • jakt
 • utstillingar/avl
 • konkurransar (agility/freestyle/smeller/lydnad/gjeting/hundekøyring)

Hjelpehund

 • assistansehund
 • blindehund
 • terapihund (dyreassisterte intervensjonar)

Læringsressursar

Smådyr