1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – husdyrproduksjonChevronRight
  5. StorfeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Storfe

Det er storfe på om lag ein tredel av jordbruksbedriftene i Noreg. Storfehaldet gir kjøt- og mjølkeprodukt. Dette emnet handlar om ulike storferasar og avl på storfe. Du lærer om den naturlege åtferda til storfe, og kva slags stell storfe treng. Du finn fagstoff om mjølkeproduksjon og kjøtproduksjon.

Unge kalver fores med kraftfor. Foto.

Læringsressursar

Storfe

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter