1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – husdyrproduksjonChevronRight
  5. SauChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sau

Sauekjøt utgjør ca. åtte prosent av den totale kjøtproduksjonen i Noreg. Inntektene frå sauehaldet kjem frå kjøt og ull, og inntektene frå kjøt utgjer om lag 90 prosent av dei totale inntektene. Dette emnet handlar om åtferda til sauen, og om fôring og stell av sau. Du lærer også om avl og reproduksjon.

Sauer på beite. Foto.

Læringsressursar

Sau