1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – husdyrproduksjonChevronRight
  5. FjørfeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fjørfe

Frå fjørfehaldet får vi både kjøt og egg. Dette emnet handlar om fjørfe generelt, men mest om hønse- og kyllingproduksjon. Du lærer om fôring og stell, om avl og reproduksjon, og om korleis produksjonen av egg går føre seg. Fjørfe er utsett for sjukdom, så god hygiene er svært viktig i alt fjørfehald.

Kyllinger i et stort hønsehus. Foto.

Læringsressursar

Fjørfe