Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Agronom – husdyrproduksjonChevronRight
 5. HusdyrhaldChevronRight
 6. Spel Alias med omgrep frå husdyrhaldetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Spill

Spel Alias med omgrep frå husdyrhaldet

Har du spelt Alias nokon gong? I denne oppgåva skal du forklara ord etter reglane i spelet Alias. Det er ein morosam og lærerik måte å øva inn fagomgrep på.

Ungdommer gjør gruppearbeid

Alias er eit spel som går ut på å forklara ord til medspelaren på same laget utan å bruka sjølve ordet. I originalversjonen skal ein til dømes forklara ordet BUSS, og kan då seia: «kollektivt køyretøy som fraktar personar, motorisert, stoppar på haldeplassar» osv. I denne versjonen skal elevane forklara faguttrykk utan å bruka sjølve ordet.

Del klassen inn i grupper på fire, som igjen vert delt inn i to par. Då er to og to på lag, og speler mot det andre paret i firargruppa. Gruppa får utdelt faguttrykka. Kvart lag får eitt minutt til å forklara fagomgrepa for kvarandre. Dei to som ikkje er på det aktive laget, passar tida. Laget gjettar så mange ord som mogleg på eitt minutt og får eitt poeng for kvart ord dei gjettar rett. Laga speler annankvar gong heilt til alle lappane er brukte opp. Det laget som har flest rette, er vinnaren innanfor firargruppa.

Forklar omgrepa:

 1. husdyr
 2. kjæledyr
 3. dyrevelferd
 4. naturleg åtferd
 5. temming
 6. avlsdyr
 7. nedarvingsevne
 8. husdyravl
 9. inseminasjon
 10. drøvtyggjarar
 11. einmaga dyr
 12. altetar
 13. fôrutnytting
 14. veterinær
 15. lausdrift
 16. fjørfe
 17. støvbading
 18. vagle
 19. mjølkerobot
 20. kvige
 21. beite
 22. planteetar
 23. norsk raudt fe
 24. kjøtfe
 25. kraftfôr
 26. søye
 27. grising
 28. brunst
 29. vêr
 30. norsk kvit sau
 31. purke
 32. drektigheitsperiode
 33. slaktekylling

Kopioriginal, lappar med omgrepa:

Alias med begrep

Filer

Læringsressursar

Husdyrhald

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter