1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Agronom – husdyrproduksjonChevronRight
 5. HusdyrhaldChevronRight
 6. Sjukdom og helseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sjukdom og helse

Uansett kva årsaka er, er det den som har ansvaret for det daglege stellet av dyra, som har ansvaret for å forsøka å hindra at dei vert sjuke – og for å gi dei behandling dersom dei vert sjuke. Dersom husdyr vert alvorleg sjuke og det ikkje lønner seg å behandla dei, skal dyra avlivast så raskt og skånsamt som råd.

Påføring av blåspray på lamunge. Foto.

I Noreg har vi organiserte helsetenester for storfe, svin, sau, geit og fjørfe. Veterinærar og andre fagfolk jobbar systematisk for å førebyggja sjukdom i nært samarbeid med dei som har det daglege ansvaret for å stella dyra.

Diskuter

 • Nemn tre årsaker til at husdyr kan verta sjuke.
 • Kvifor er det viktig å unngå sjukdom i besetninga?
 • Nemn årsakene til at vi har mindre sjukdom hos husdyr i Noreg enn i andre land.
 • Kva vert gjort for å førebyggja smitte i to besetningar de kjenner til?
 • Kva er årsaka til jurbetennelse?
 • Kva kjem mjølkefeber av?
 • Kva kan vi gjera for å førebyggja ketose?

Læringsressursar

Husdyrhald

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter