1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – husdyrproduksjonChevronRight
  5. HusdyrhaldChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Husdyrhald

Dette emnet handlar om den grunnleggjande kunnskapen du må ha når du skal ha ansvaret for dyr. Du lærer om husdyras behov for naturleg åtferd, om sjukdom og helse, avl, fôring og fordøying. Når vi kjenner krava dyra stiller til miljøet rundt seg, kan vi gi rett stell. Husdyrhald skal følgja etiske retningslinjer.

Ung kvinne gir et lam melk fra en tåteflaske. Foto.

Læringsressursar

Husdyrhald