Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Agronom – husdyrproduksjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Agronom – husdyrproduksjon

I 2015 vart det produsert 335 000 tonn kjøt, 1540 millionar liter kumjølk og 67 000 tonn egg i norsk jordbruk. 29 900 jordbruksbedrifter hadde eitt eller fleire husdyrslag. Dette emnet handlar om kva det inneber å ha ansvar for husdyr. Du lærer også om dei viktigaste husdyrproduksjonane.

Kuer på beite. Foto.

Emner

Agronom – husdyrproduksjon

 • Husdyrhald

  Dette emnet handlar om behovet husdyra har for naturleg åtferd, om sjukdom og helse, avl, fôring og fordøying.

 • Gris

  I dette emnet lærer du meir om gris og grisehald. Du finn fagstoff om griserasar, avl på gris og kva slags fôring og stell grisene treng.

 • Fjørfe

  Dette emnet handlar om fjørfe generelt, men mest om hønse- og kyllingproduksjon. Du lærer om fôring og stell, om avl og reproduksjon og om produksjonen av egg.

 • Sau

  Dette emnet handlar om åtferda til sauen, og om fôring og stell av sau. Du lærer også om avl og reproduksjon.

 • Storfe

  I dette emnet lærer du om den naturlege åtferda til storfe, og kva slags stell storfe treng. Du finn fagstoff om mjølkeproduksjon og kjøtproduksjon.