Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Agronom – husdyr- og planteproduksjonChevronRight
 4. Dyrking av eng og fôrvekstarChevronRight
 5. Spel Alias med omgrep frå eng og fôrdyrkingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Spel Alias med omgrep frå eng og fôrdyrking

Har du spela Alias nokon gong? I denne oppgåva skal du forklara ord etter reglane i spelet Alias. Det er ein morosam og lærerik måte å øva inn faguttrykk på.

Gruppe med ungdommar sit rundt eit bord og jobbar. Foto.
Gruppearbeid

Alias er eit spel som går ut på å forklara ord til medspelaren på same laget utan å bruka sjølve ordet. I originalversjonen skal ein til dømes forklara ordet BUSS, og kan då seia: «kollektivt køyretøy som fraktar personar, motorisert, stoppar på haldeplasser» osv. I denne versjonen skal elevane forklara faguttrykk utan å bruka sjølve ordet.

Del klassen inn i grupper på fire, som igjen vert delt i to par. Då er to og to på lag, og spelar mot det andre paret i firargruppa. Gruppa får utdelt faguttrykka. Kvart lag får eitt minutt per tur til å forklara faguttrykka for kvarandre. Dei to som ikkje er på det aktive laget, passar tida. Laget gjettar så mange ord som mogleg på eitt minutt og får eitt poeng for kvart ord dei gjettar rett. Laga spelar annankvar gong heilt til alle lappane er brukte opp. Det laget som har flest rette, er vinnaren innanfor firargruppa.

Forklar uttrykka:

 1. natureng
 2. innmarksbeite
 3. kultureng
 4. kulturlandskap
 5. fulldyrka
 6. beitepussar
 7. engbelgvekstar
 8. overflatedyrka
 9. attlegg
 10. grøntfôr
 11. grovfôr
 12. forgrøde
 13. dekkvekst
 14. breisåing
 15. plansilo
 16. drenering
 17. frøblanding
 18. tårnsilo
 19. radsåing
 20. biologiske skadar
 21. rundballar
 22. ensilering
 23. fysiske skadar
 24. fôrhaustar

Kopioriginal, lappar med omgrepa:

Alias med begrep

Filer

Læringsressursar

Dyrking av eng og fôrvekstar

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter