Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – plantedyrkingChevronRight
  5. Dyrking av eng og fôrvekstarChevronRight
  6. Attlegg til engChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Attlegg til eng

Attlegg til eng vil seia at vi etablerer ny eng. Når vi sår ny eng, kallar vi det å så attlegg.

Ei eng består av fleirårige vekstar og kan haustast i nokre år før vi fornyar ho. Kor ofte vi må fornya enga, avheng av fleire forhold. Det kan vera ugrassituasjonen, behovet for drenering eller at det har oppstått vinterskadar eller køyreskadar. Etter nokre år kan avlingsnivået gå ned. Artane i enga endrar seg over tid og gir etter nokre år kanskje ikkje lenger den mengda og typen fôr vi ønskjer.

Forstår du faguttrykka?

Læringsressursar

Dyrking av eng og fôrvekstar