Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – plantedyrkingChevronRight
  5. Dyrking av eng og fôrvekstarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Dyrking av eng og fôrvekstar

To tredelar av jordbruksarealet i Noreg vert brukt til å produsera grovfôr. Dette emnet handlar om dei ulike artane vi dyrkar i eng og som fôrvekstar. Du lærer om ugras, dyrkingsteknikk og korleis vi tek vare på avlingane så det vert godt fôr. Godt fôr er viktig for dyrevelferda og for økonomien i husdyrhaldet.

Traktor med rundballepresse. Foto.

Læringsressursar

Dyrking av eng og fôrvekstar