Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – plantedyrkingChevronRight
  5. Dyrking av potetChevronRight
  6. Lysgroing av poteterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lysgroing av poteter

Å leggja poteter til lysgroing vil seia å plassera dei i lyset slik at dei utviklar groar. Lysgrodde poteter kjem raskare i vekst, og vi får større avling.

Lysgroing av poteter. Foto
Desse potetene er lagde i sekker slik at lyset slepp til.

Kva er lysgroing, og kvifor legg vi poteter til lysgroing?

  • Setjepotetene vert lagde i eit varmt og fuktig rom med kunstig lys eller ute i dagslys ein månads tid før dei skal setjast.
  • Groing under slike tilhøve gir korte, lubne og seige groar som ikkje så lett fell av under setjing.
  • Lysgroing gir raskare spiring, høgare avling og meir modne knollar.

Læringsressursar

Dyrking av potet

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter