Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Agronom – plantedyrkingChevronRight
 5. Dyrking av kornChevronRight
 6. Finn spireprosenten i kornChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Finn spireprosenten i korn

Skal vi få eit godt resultat, er vi avhengige av godt såkorn med høg spireprosent – og lite ugras. I dette forsøket lærer du å finna fram til kor stor del av kornet vi sår, som spirer.

Såkorn. Foto
Såkorn

Du treng:

 • ei stor potte eller eit kar med jord
 • sand
 • gjennomsiktig plast
 • såkorn

Framgangsmåte:

 1. Fyll jord i potta så ho er trekvart full. Fukt jorda godt. Press jorda passeleg hardt saman. Dette skal svare til såbotnen etter harving.
 2. Tel opp minimum 50 korn (n) og sprei dei i potta. Dekk med ca. 1 cm sand. Dette svarer til dei grove partiklane over frøet på jordet etter såing. Legg plast over potta for å hindra uttørking. Set ho bort i éi til to veker. Prøv gjerne med fleire potter og ulikt tal frø (n). Merk potta med kor mange frø (n) det er sådd i ho.
 3. Etter éi til to veker tel du kor mange korn (s) som har spirt.
 4. Rekn ut spireprosenten (x).
 5. Har du brukt fleire potter, reknar du ut den gjennomsnittlege spireprosenten.

Treng du å repetere prosentrekning? Gå hit:

Prosentrekning


Slik reknar du ut spireprosenten:

Rekn ut spireprosenten (x) med denne formelen:

n·x100 = s

Eksempel: Du sådde 50 korn. Det er 40 spirar i potta. n = 50 og s = 40

Spireprosenten vert:

         50·x100=40 100·50x100=40·100            50x=4000               x=400050               x=80

Svar: Spireprosenten er 80 %


Slik reknar du ut gjennomsnittleg spireprosent:

Rekn ut gjennomsnittleg spireprosent med denne formelen:

x1+x2+x3+x4tal potter

X1 er spireprosenten i potte 1X2 er spireprosenten i potte 2 osv. 


Eksempel: Du har rekna ut at spireprosenten er:

80 % i potte 1, 90% i potte 2, 75 % i potte 3 og 95% i potte 4.

Gjennomsnittleg spireprosent vert då:

80+90+75+954=85

Svar: Gjennomsnittleg spireprosent er 85 %

Hugselappen

Vi kan gjera forsøk for å finna ut kor mykje av kornet som spirer.

Det kallar vi å rekna ut spireprosenten.

God spireprosent på kornet er viktig for å få eit godt resultat når vi sår korn.

Læringsressursar

Dyrking av korn

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Vel sunt korn

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter