Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Agronom – plantedyrkingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Agronom – plantedyrking

11 000 kvadratkilometer – eller mellom tre og fire prosent av arealet i Noreg – vert brukt til jordbruk. I dette emnet lærer du meir om dei viktigaste planteproduksjonane i Noreg, om dyrking av korn, poteter og eng- og fôrvekstar. Utan planteproduksjon er det ingen mat til verken menneske eller dyr!

Ung gut spring i åkeren. Foto.

Emner

Agronom – plantedyrking

 • Her lærer du korleis vi gir opp og bereknar arealet på eit jorde eller ein skogteig. Vi må vita arealet når vi for eksempel skal berekna gjødselsmengda eller mengda vi treng av såfrø eller setjepoteter.

 • Dyrking av korn

  Korn er ein viktig del av jordbruket og næringskjelde for menneske og dyr. Dette emnet handlar om kornartar, korndyrking og kva kornet vert brukt til.

 • Dyrking av potet

  Potetdyrking er ein stor del av jordbruket i delar av landet. I dette emnet lærer du om historia til poteta, om dei ulike potetsortane og om dyrkingsteknikk.

 • Dette emnet handlar om dei ulike artane vi dyrkar i eng og som fôrvekstar. Du lærer om ugras, dyrkingsteknikk og korleis vi tek vare på avlingane.