Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. TeknikkChevronRight
  5. BygningarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Driftsbygningar og andre næringsbygg

Når vi skal byggja hus, er det mange omsyn å ta. Bygningane må utformast etter kva dei skal brukast til. Både dyr og menneske skal trivast i husa. Vi må følgja krava til tryggleik og ta omsyn til miljøet. Før vi kan starta ein byggjeprosess, må alle planar vera godkjende av offentlege styresmakter.

I Noreg har treverk vore vanleg byggjemateriale. I dag vert det gjerne brukt planter i ulike materialar til kledning på driftsbygningar og andre næringsbygg. Fundamentet er støypt i betong.

Bygningar representerer store verdiar. Det er derfor god økonomi i å halda bygningsmassen ved like. Det er nødvendig med dagleg ettersyn og fortløpande reparasjonar, og det er viktig å ha gode planar for større vedlikehaldsarbeid.

Læringsressursar

Bygningar

SubjectEmne

Fagstoff