Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. TeknikkChevronRight
  5. BygningarChevronRight
  6. Driftsbygningar og andre næringsbyggChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Driftsbygningar og andre næringsbygg

Når vi skal byggja hus, er det mange omsyn å ta. Bygningane må utformast etter kva dei skal brukast til. Både dyr og menneske skal trivast i husa. Vi må følgja krava til tryggleik og ta omsyn til miljøet. Før vi kan starta ein byggjeprosess, må alle planar vera godkjende av offentlege styresmakter.

I Noreg har treverk vore vanleg byggjemateriale. I dag vert det gjerne brukt planter i ulike materialar til kledning på driftsbygningar og andre næringsbygg. Fundamentet er støypt i betong.

Bygningar representerer store verdiar. Det er derfor god økonomi i å halda bygningsmassen ved like. Det er nødvendig med dagleg ettersyn og fortløpande reparasjonar, og det er viktig å ha gode planar for større vedlikehaldsarbeid.

Læringsressursar

Bygningar