Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. TeknikkChevronRight
  5. BygningarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Bygningar

Dette emnet gir deg ei oversikt over dei ulike bygningane og installasjonane som er brukte i dei ulike naturbruksproduksjonane. Vi treng bygningar til dyrehald, lagring av varer og til oppbevaring av utstyr og reiskapar. Bygningane har behov for ettersyn og vedlikehald.

Fyfoto av gårdsbruk i Akershus.

Læringsressursar

Bygningar