1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. TeknikkChevronRight
  5. BygningarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Bygningar

Dette emnet gir deg ei oversikt over dei ulike bygningane og installasjonane som er brukte i dei ulike naturbruksproduksjonane. Vi treng bygningar til dyrehald, lagring av varer og til oppbevaring av utstyr og reiskapar. Bygningane har behov for ettersyn og vedlikehald.

Fyfoto av gårdsbruk i Akershus.

Læringsressursar

Bygningar