Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. TeknikkChevronRight
  5. Reiskapar og utstyrChevronRight
  6. Kva for reiskap treng du?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kva for reiskap treng du?

I dag er arbeidsoppgåvene dine å skjere rosebuskar, plante sommarblomster, skjere plenkantar og gjødsle plen. Kva for reiskap vel du?

Kultivator. Foto.

Læringsressursar

Reiskapar og utstyr