Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. TeknikkChevronRight
  5. Reiskapar og utstyrChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Reiskapar og utstyr

I eit yrke høyrer det med å kunna velja rett reiskap og utstyr og rette instrument i produksjonen. Vedlikehald og ettersyn er ein nødvendig del av arbeidet. Dette emnet tek utgangspunkt i nokre døme reiskapar og utstyr som vert brukte i naturbruksnæringane.

Nærbilde av tau og fiskegarn.

Læringsressursar

Reiskapar og utstyr