Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. TeknikkChevronRight
  5. Motorar og maskinerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Motorar og maskiner

Eitt av måla i læreplanen seier at du skal kunna ha enkelt ettersyn med aktuelle framkomstmiddel og motorar. I dette emnet lærer du om ulike motortypar og enkelt vedlikehald av dei. I tillegg lærer du om ulike maskiner som er vanlege i naturbruksyrka.

Motor med tennplugger. Foto.

Læringsressursar

Motorar og maskiner