1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Jord og jordsmonnChevronRight
 5. JordvernChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Jordvern

Matjord, som er det fruktbare jord- eller moldlaget på åkrar og enger, er ein avgrensa ressurs som vert brukt til plantedyrking og matproduksjon i jordbruket.

Matjord vert danna gjennom ein svært tidkrevjande prosess, der det kan ta frå fleire hundre år til opp mot tusen år å danna berre nokre få centimeter med matjord. Matjord er uerstatteleg i all plantedyrking og er grunnlaget for matproduksjonen i verda.

Filmen Let's talk about soil viser kva som skjer med matjorda i verda, og kvifor det er viktig å ta vare på matjorda.

Finn ut meir:

Her kan du lesa meir:

Så mye matjord forsvinner hver dag i Europa

I artikkelen er det ein animasjon som viser kor store areal som forsvinn.

Diskuter:

 • Kjenner de til eksempel på at dyrka mark forsvinn?
 • Kva er årsakene til at dyrka mark vert borte i Noreg?
 • Kva kan vi gjera for å behalda areal til matproduksjon?

Læringsressursar

Jord og jordsmonn

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Jord

 • SubjectMaterialFagstoff

  Pløying

 • SubjectMaterialFagstoff

  Mindre matjord, fleire munnar å mette

  Tilleggsstoff er fagstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter