Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. NaturgrunnlagetChevronRight
  4. Jord og jordsmonnChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Jord og jordsmonn

Jord er alt lausmaterialet over fast fjell. Det øvste laget vert kalla jordsmonn. I dette emnet lærer du meir om korleis jord vert danna, og på kva måte dei ulike eigenskapane ved jorda påverkar planteveksten. Emnet handlar også om jordvern og kvifor vi må ta vare på matjorda.

Jorde som er pløyd. Foto.

Læringsressursar

Jord og jordsmonn