Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. BiologiChevronRight
  5. ArtskunnskapChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Artskunnskap

Mangfaldet av artar er stort. Innanfor naturbruksnæringane er det mange arter som inngår i produksjonar, og mange arter som vi elles må kjenna til. Du vil vel helst vita namnet på vennene dine? Bli betre kjend med artane i dette emnet.

En ung kvinne ser på en plante i et forstørrelsesglass. Foto.

Læringsressursar

Artskunnskap