1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. BiologiChevronRight
  5. ArtskunnskapChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Artskunnskap

Mangfaldet av artar er stort. Innanfor naturbruksnæringane er det mange arter som inngår i produksjonar, og mange arter som vi elles må kjenna til. Du vil vel helst vita namnet på vennene dine? Bli betre kjend med artane i dette emnet.

En ung kvinne ser på en plante i et forstørrelsesglass. Foto.

Læringsressursar

Artskunnskap

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter