Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. BiologiChevronRight
  4. Dyr og fiskChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Dyr og fisk

Dyreartane og behova og miljøkrava deira er ulike. I dette emnet lærer du om anatomi, formering, fordøying og åtferd hos dyr og fisk. Denne kunnskapen er naudsynt når du skal gi dyr og fisk i naturbruksnæringane riktig stell.

Grizzlybjørn fangar ein laks. Foto.

Læringsressursar

Dyr og fisk