Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. BiologiChevronRight
  5. Dyr og fiskChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Dyr og fisk

Det er spennande å studera ulikskapar i livsformer hos forskjellige artar. I dette emnet lærer du om ulike miljøkrav hos dyr og fisk. Kva skal til for gi dyr og fisk etisk rette vilkår? Dette er nødvendig kunnskap når vi skal gi dyr og fisk i naturbruksnæringane rett stell.

Grizzlybjørn fanger en laks. Foto.

Læringsressursar

Dyr og fisk