Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. BiologiChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Biologi

Biologi er læra om alt levande. Dette emnet handlar om levande organismar og kva dei treng for å leve. Kunnskap om dei ulike artane, artane sine krav til miljøet og samanhengane i naturen er viktig for å kunne gi planter, dyr og fisk riktig stell. I naturbruksyrka treng vi kunnskap om biologi.

Bakkehumle på raudkløver. Foto.

Emne

Biologi

  • Planter

    Stell og hausting av ulike planter er vanlege arbeidsoppgåver i mange naturbruksyrke. I dette emnet lærer du meir om planter.

  • Dyr og fisk

    I emnet lærer du om anatomi, formering, fordøying og åtferd hos dyr og fisk. Denne kunnskapen er naudsynt når du skal gi dyr og fisk riktig stell.