Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. BiologiChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Biologi

Biologi er læra om alt levande. I dette emnet lærer du meir om levande organismar og kva krav dei har for å leva. Kunnskap om dei ulike artane og kva krav dei stiller til miljøet, og kunnskap om samanhengane i naturen er viktig for å kunna gi planter, dyr og fisk rett stell. Innanfor naturbruksyrka må vi derfor læra om biologi.

Bakkehumle på rødkløver. Foto.

Emner

Biologi

 • Planter

  Stell og hausting av ulike planter er vanlege arbeidsoppgåver i mange naturbruksyrke. I dette emnet lærer du meir om planter.

 • Dyr og fisk

  I dette emnet lærer du om ulike miljøkrav hos dyr og fisk. Kva skal til for gi dyr og fisk etisk rette vilkår?

 • Artskunnskap

  Mangfaldet av artar er stort. Innanfor naturbruksnæringane er det mange arter som inngår i produksjonar, og mange arter som vi elles må kjenna til.