Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. HestefagetChevronRight
  5. Hesten – bruk, aktivitetar og tryggleikChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hesten – bruk, aktivitetar og tryggleik

I dag bruker vi hesten til sport, næringsverksemd, rekreasjon og hobby. Same kva vi bruker hesten til, er det viktig at vi reflekterer over, kjenner til og har kunnskap om kva sikker bruk av hesten er.

Jente som rir på en hest. Foto.

Hesten er eit stort dyr, frå dei minste ponnirasane på 150 kg til tunge trekkhestar som kan vega opp mot eitt tonn. Sikker bruk inneber både at vi har kunnskap om åtferda og behova til hesten, men også at vi kjenner tryggleiksrutinane når vi handterer, steller og bruker hesten.

Tryggleik handlar også om å kunna tilpassa utstyret korrekt, som salen, hovudlaget og bogtreselen. Hesten er skapt for å bevega seg, og gangartane til hesten er ein del av det vi arbeider med gjennom bruk og aktivitetar.

Læringsressursar

Hesten – bruk, aktivitetar og tryggleik