Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. HestefagetChevronRight
  5. Hesten – helse og velferdChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hesten – helse og velferd

Skal vi klara å ta vare på hesten som eit levande vesen, er det grunnleggjande at vi har kunnskap og kompetanse om helsa til hesten, og om kva som er god hestevelferd. Då må vi også ha kunnskap om hovane til hesten og korleis dei er bygde opp.

Hester i galopp. Foto.
Hestar i galopp

Emnet «Hesten – velferd og helse» tek også opp tema som kor ofte hesten skal vera ute. Kor mykje mosjon skal han ha? Korleis ser vi at ein hest er frisk? Kva kompetanse treng vi for å driva eit hestesenter?

Vi må ha kunnskap om anatomien og åtferda til hesten for å forstå kva hesten treng, og kva som er god helse for hesten. Som profesjonell yrkesutøvar skal du kjenna til kva krav som er stilte til hestehaldet. Kva som er god hestevelferd, er fastlagt gjennom retningslinjene til forskrift om velferd for hest.

Læringsressursar

Hesten – helse og velferd

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter