Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. HestefagetChevronRight
  5. Hestehald – eit stort ansvarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hestehald – eit stort ansvar

I dette emnet lærer du om kva vi bruker hesten til i dag, om ulike hesterasar og om vegen frå bedekning til følet vert født. Du vert kjend med godkjenningsordninga for hestenæringsverksemder og med kvalitetssystema i landbruket som gjeld hest og næringsverksemd med hest.

Hoppe steller med føllet sitt. Foto.
Hoppe og føl

Læringsressursar

Hestehald – eit stort ansvar