Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. HestefagChevronRight
  4. HestenæringaChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hestenæringa

I dette emnet lærer du om mangfald og verdiskaping i hestenæringa og viktigheita av denne næringa. Emnet inkluderer kvalitetssystem for stall- og forretningsdrift, økonomi, reglar, næringsutvikling, miljø og berekraft.

 Hoppe koser med folen sin. Foto.
Hoppe og fole

Læringsressursar

Hestenæringa