Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AkvakulturChevronRight
  5. Helse og miljø i oppdrettsnæringaChevronRight
  6. Behandling av vatn i setjefiskanleggChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Behandling av vatn i setjefiskanlegg

Læringsressursar

Helse og miljø i oppdrettsnæringa