Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. AkvakulturChevronRight
  4. Helse og miljø i oppdrettsnæringaChevronRight
  5. Behandling av vatn i setjefiskanleggChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Behandling av vatn i setjefiskanlegg

Vi har to ulike typar landbaserte oppdrettsanlegg: gjennomstrøymingsanlegg og resirkuleringsanlegg. Vatnet i kara må stadig fornyast.

Læringsressursar

Helse og miljø i oppdrettsnæringa