Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AkvakulturChevronRight
  5. Helse og miljø i oppdrettsnæringaChevronRight
  6. Marine rovdyr – flotte, fasinerande og farlegeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Marine rovdyr – flotte, fasinerande og farlege

Fisken i oppdrettsmerdane er freistande mat både for menneske og dyr. Les om marine rovdyr og sjå døme på skadar dei påfører oppdrettsfisken.

Læringsressursar

Helse og miljø i oppdrettsnæringa