1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AkvakulturChevronRight
  5. Akvakultur – næring og yrkeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Akvakultur – næring og yrke

Som fagarbeidar i akvakultur jobbar du i ei næring som skaper store verdiar. Arbeidsplassen og arbeidsoppgåvene er varierte, og du må ha både biologisk, teknologisk og økonomisk kompetanse. Opplæringa skjer på skule og i bedrift. Fiskerinæringa er ei stor eksportnæring i Noreg og skaper viktige arbeidsplassar langs kysten.

Læringsressursar

Akvakultur – næring og yrke

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter