1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Fiske og fangstChevronRight
  5. Råstoff og kvalitet i sjømatnæringaChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Råstoff og kvalitet i sjømatnæringa

Fiskerinæringa er råstoffleverandør til matvareprodusentane. Kvalitet i første hand er viktig for omdømmet til næringa. Fiskaren må handtera fangsten slik at kvaliteten vert best mogleg, og dette omfattar bruk av reiskap, bløgging, sløying, vasking og lagring fram til levering på land.

Torskefilét med skinn på is. Foto

Læringsressursar

Råstoff og kvalitet i sjømatnæringa

SubjectEmne

Fagstoff