Hopp til innhald

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Fiske og fangstChevronRight
 5. Fartøy og reiskap i fiskerinæringaChevronRight
 6. Ruser, teiner og kilenotChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ruser, teiner og kilenot

Ruser, teiner og kilenot er passive fiskereiskapar som fungerer etter innesperringsprinsippet. I tillegg bruker vi lokkeprinsippet ved å nytte åte. Vi seier også at reiskapane fungerer etter felleprinsippet. Reiskapane vert brukte både i ferskvatn og sjøvatn, og fangar både fisk og krepsdyr.

Ruser vert helst brukte til å fange ål og torsk.

Teiner vert brukte til krepsdyr som taskekrabbe, kreps, hummar og kongekrabbe, og til til dømes leppefisk, brosmefiskar og torsk. I teinene bruker vi agn for å lokke.

Kilenota vert helst brukt til å fiske etter laks i sjøen.

Krepseteine på en brygge. Foto

Omgrep du bør kunne:

 • innesperringsprinsippet
 • lokkeprinsippet
 • felleprinsippet
 • garnmasker
 • panelnett
 • leiegarn
 • kalv
 • ruse
 • teine
 • kilenot
 • havteine
 • krepsdyr
 • fredingstid
 • landgarn

Finn ut:

 • Korleis er ruser, teiner og kilenot brukte i fiske der du bur?
 • Kva lokale ord og omgrep finst?

Kva kan du om ruser, teiner og kilenot? Ta testen!

Læringsressursar

Fartøy og reiskap i fiskerinæringa