Hopp til innhald

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Fiske og fangstChevronRight
  5. Fartøy og reiskap i fiskerinæringaChevronRight
  6. Ruser, teiner og kilenotChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ruser, teiner og kilenot

Ruser, teiner og kilenot er passive fiskereiskapar som fungerer etter innesperringsprinsippet. I tillegg bruker vi lokkeprinsippet ved å nytta åte. Vi seier også at reiskapane fungerer etter felleprinsippet. Reiskapane vert brukte både i ferskvatn og sjøvatn, og fangar både fisk og krepsdyr.

Ruser vert helst brukte til å fanga ål og torsk.

Teiner vert brukte til krepsdyr som taskekrabbe, kreps, hummar og kongekrabbe, og til for eksempel leppefisk, brosmefiskar og torsk. I teinene bruker vi agn for å lokka.

Kilenota vert helst brukt til å fiska etter laks i sjøen.

Omgrep du bør kunna:

Krepseteine. Foto
[b]Krepseteine[/b]

innesperringsprinsippet

lokkeprinsippet

felleprinsippet

garnmasker

panelnett

leiegarn

kalv

ruse

teine

kilenot

havteine

krepsdyr

fredingstid

landgarn

Finn ut:

  • Korleis er ruser, teiner og kilenot brukte i fiske der du bur?
  • Kva lokale ord og omgrep finst?

Kva kan du om ruser, teiner og kilenot? Ta testen!

Læringsressursar

Fartøy og reiskap i fiskerinæringa

SubjectEmne

Fagstoff